Over VANTIEMADVIES.cs

 

De start:

VANTIEMADVIES.cs is opgericht door Gé van Tiem: zelf veel ervaring in functies en projecten op het snijpunt tussen overheid, maatschappelijke partners en marktpartijen. Naast diverse (interim) managementfuncties ook succesvol in meerdere complexe projecten op het gebied van vastgoedontwikkeling en vastgoedmanagement. Door de intensieve samenwerking tussen overheid, maatschappelijke partners en marktpartijen ontstond steeds weer de beoogde meerwaarde en  werden aansprekende resultaten behaald. Ook in de afgelopen jaren waar de vastgoedmarkt met veel problemen werd geconfronteerd. Projecten stagneerden geheel of gedeeltelijk. In veel gevallen kon de opening naar succes toch worden geboden door maatwerk en een creatieve benadering. Proces en inhoud werden hierbij steeds snel met elkaar verbonden.

 

Doelstelling:

Vastgoedontwikkeling en vastgoedmanagement is complex: werkprocessen kennen lange doorlooptijden en er zijn veel partijen bij betrokken: overheden, ontwikkelaars, corporaties, maatschappelijke partners, adviseurs, beleggers en eindgebruikers. Resultaat en succes is alleen mogelijk als deze partijen vanaf de start tot en met de afronding van het gehele traject kiezen voor de dialoog, transparantie en samenwerking dat ook  is gebaseerd op wederzijds vertrouwen en respect. VANTIEMADVIES.cs richt zich op genoemde organisaties. VANTIEMADVIES.cs verbindt de betrokken partijen op deze wijze met een succesvol project als eindresultaat: hierin kunnen alle betrokken partijen hun meerwaarde terugvinden.