Diensten

VANTIEMADVIES.cs weet waar partijen mee bezig zijn, wat hun beweegt, begrijpt hun motieven, weegt belangen af en bedenkt  een strategie. Hij ontwerpt het werkproces, adviseert, voert dit uit en zoekt hierbij de grenzen op tot waar het kan en bedrijft diplomatie waar het moet met  het beoogde resultaat altijd voor ogen.

Dit geldt niet alleen voor (nieuwe) plannen en initiatieven, maar ook voor onderdelen hiervan:

  • Conceptontwikkeling  en bedrijfsvoering vastgoedprojecten;
  • structureren van interactie rond een thema of project
  • haalbaarheidsonderzoeken en uitvoeren second opinions;
  • opstellen ontwikkelingsstrategie;
  • uitvoeren risico analyses
  • verbinden projecten met beleggers/investeerders;
  • zorgen voor nieuwe impulsen  bij stagnerende projecten;
  • intensiveren samenwerking tussen overheid, maatschappelijke organisaties en en marktpartijen om projecten haalbaar te maken
  • coaching

Vastgoedontwikkeling en vastgoedmanagement is complex en vraagt vaak om meerdere vakspecialisten /experts. VANTIEMADVIES.cs heeft deze experts ook beschikbaar. VANTIEMADVIES.cs levert niet alleen project- en procesmanagement. Ook het inschakelen van planeconomen, vastgoedjuristen en andere specialisten is mogelijk. VANTIEMADVIES.cs beschikt namelijk over een uitgebreid netwerk van professionals.